DE CIRCULAIRE HOTSPOT KAMPEN


De Circulaire Hotspot Kampen is een initiatief van Kringloop Kampen. Een unieke start up, opgezet vanuit de kernvisie van de coöperatie van de Kamper Kringloop:

Als erkende sociale onderneming streeft Kringloop Kampen naar een inclusieve samenleving waarin iedereen zinvol mee kan doen en is circulariteit tot de standaardnorm verheven. Mens en milieu staan daarbij voorop. Alle activiteiten die worden ontplooid staan in het teken van deze visie.

De Circulaire Hotspot Kampen is één van deze activiteiten,  belangrijk voor het lokale milieu, maar ook belangrijk om iedereen een kans te geven dichter naar de arbeidsmarkt toe te groeien. De Circulaire Hotspot Kampen is niet alleen duurzaam en milieubesparend. De Circulaire Hotspot schept met haar activiteiten ook werkgelegenheid voor betaalde professionals, ideële vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hotspot uit circulaire noodzaak
We verbruiken teveel grondstoffen voor producten, diensten, energieopwekking en voedsel. Spijtig genoeg worden deze grondstoffen, na een te korte "levensduur" alweer vernietigd of verbrand. Dat kan niet zo langer niet langer doorgaan,  al onze grondstoffen raken wereldwijd  in rap tempo op! Dat betekent uiteindelijk onherroepelijk dat deze grondstoffen onbetaalbaar worden. Door al deze verspilling verbruiken we bovendien veel meer energie dan nodig is en vervuilen we in ernstige mate ons eigen nest. En wel dusdanig, dat er weinig overblijft voor de generaties die na ons komen.

Anders denken
Daarom is circulaire economie noodzaak. We moeten we anders denken en handelen. Circulair denken is het credo voor deze twintiger jaren. Dat betekent in de praktijk; beter, anders, nadenken over ontwerp, verbruik en hergebruik. Producenten moeten de verantwoording nemen voor hun producten. Wat je produceert moet je weer opnieuw kunnen gebruiken. Bij De Circulaire Hotspot Kampen zetten we deze denkwijze centraal.

 Belangrijkste onderdelen zijn de in- en verkoop, reparatie, refurbushing en upcycling van:

Gebruikte bouwmaterialen
Gebruikte kwaliteitskeukens
Kringloopbikes
Gebruikte kleding 
Meubels, huisraad

AANMELDEN VOOR NIEUWSBRIEF

Aanmelden

Dieselstraat 2B 
8263 AE, Kampen
www.decirculairehotspotkampen.nl
www.kringloopkampen.nl

Website powered by
www.web-bouwmeester.nl

De openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur -16.30 uur en na telefonische (06 54 68 64 68) afspraak

henri@kringloopkampen.nl
+ 31(6) 54 68 64 68

'' CIRCULARITEIT IN DE SPOTLIGHTS ''